Kiểm Định Chất Lượng

Hệ thống quản lý chất lượng của Vasa

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả và phát triển công ty của chúng tôi bằng cách thiết kế, sản xuất và phân phối các sản phẩm chất lượng cho bao bì trên toàn thế giới, xử lý vật liệu và thị trường thích hợp cho khả năng tiếp cận.

Chính sách chất lượng của Vasa:

Chúng tôi đạt được sứ mệnh của mình bằng cách:

• Thiết kế, sản xuất và phân phối các sản phẩm chất lượng;

• Gia tăng lợi nhuận và lợi nhuận tổng thể;

• Cải thiện quy trình tổng thể, thiết bị và cơ sở vật chất;

• Tăng khách hàng mới của Vasa, đô la giao hàng và khả năng hiển thị tiếp thị; và

• Thuê, đào tạo và duy trì nhân viên chất lượng, đồng thời phát triển và khuyến khích họ suy nghĩ như chủ sở hữu

 

1. Chứng nhận kiểm định của sản phẩm bột hút ẩm Vasa powder Desiccant:


2. Chứng nhận sản phẩm hạt hút ẩmSilica Gel Desiccant:

3. Chứng nhận quốc tế cho hạt hút ẩm Clay

4. Oxygen Absorber O-Maxxsorb

5.Ethylene Absorber:

6. Activated Carbon: 

Zalo Vasa Global chuyên sản xuất các sản phẩm hạt chống ẩm, hạt hút ẩm, bột hút ẩm,
popup

Số lượng:

Tổng tiền: